Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří >> Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří
sídlo: Trocnovská 2, 702 00 Ostrava
pracoviště Ostrava, tel: 596 133 673(4)
pracoviště Studénka, tel: 556 455 055
email: poodri@nature.cz
ID DS: bv4dyv5

Chráněná krajinná oblast Poodří se nachází v Moravskoslezském kraji v severovýchodní části Moravské brány mezi obcí Vražné nedaleko Oder a jižním okrajem města Ostravy. Plošná výměra činí 81,5 km2. Území tvoří zachovalá údolní niva řeky Odry s pestrým mikroreliéfem. Poodří je typické a ojedinělé zachovalým vodním režimem s častým zaplavováním rozsáhlých částí nivy. V národním měřítku je významné charakterem meandrujícího toku Odry s navazujícími systémy odstavených ramen a tůní, značným podílem trvalých travních porostů s hojnou rozptýlenou zelení, lužními lesy a v neposlední řadě rozlehlými rybničními soustavami.

 

Oblast byla v roce 1993 zařazena k světově významným mokřadním územím Ramsarské konvence. Nejcennější lokality jsou chráněny v maloplošných zvláště chráněných územích (NPR Polanská niva, PR Polanský les, PR Kotvice a další). Území je místem výskytu řady ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů.

 

Odborná působnost našeho regionálního pracoviště se netýká pouze území CHKO Poodří, ale také většiny území Moravskoslezského kraje, mimo oblasti spadající do územní působnosti CHKO Beskydy a CHKO Jeseníky a území obcí s rozšířenou působností Rýmařov a Frenštát pod Radhoštěm.

 

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1991
Rozloha: 82 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: národní přírodní rezervace Polanská niva ; přírodní rezervace - Rezavka, Polanský les, Rákosina, Bažantula, Kotvice, Koryta, Bartošovický luh, Bařiny ; přírodní památka Meandry staré Odry (přírodní památka Pusté nivy byla v roce 2014 zrušena)
Jiné údaje: Dále jsou v působnosti Správy CHKO Poodří tato maloplošná zvláště chráněná území národních kategorií: NPR Kaluža, NPR Čantoria, NPP Skalická Morávka, NPP Landek, NPP Odkryv v Kravařích, NPP Šipka, NPP Ptačí hora a NPP Velký Roudný.
Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Nejnovější galerie Všechny galerie

Aktuality Všechny aktuality

neděle, 28. května 2017
Sledujte náš facebook!!!
pátek, 24. června 2016
setkání se zástupci obcí
pátek, 15. dubna 2016
Pozvánka do Poodří

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt