Správa CHKO Poodří a Krajské středisko Ostrava >> Správa CHKO Poodří a Krajské středisko Ostrava

Správa CHKO Poodří a Krajské středisko Ostrava

Správa CHKO Poodří a Krajské středisko Ostrava
sídlo: ul. 2. května 1, 742 13 Studénka
pracoviště Studénka, tel: 556 455 055
pracoviště Ostrava, tel: 596 133 673(4)
email: poodri@nature.cz
ID DS: bv4dyv5

Chráněná krajinná oblast Poodří  se nachází v Moravskoslezském kraji v severovýchodní části Moravské brány mezi obcí Vražné nedaleko Oder a jižním okrajem města Ostravy. Plošná výměra činí 81,5 km2. Území tvoří zachovalá údolní niva řeky Odry s pestrým mikroreliéfem. Poodří je typické a ojedinělé zachovalým vodním režimem s každoročním zaplavováním rozsáhlých částí nivy. V národním měřítku je významné charakterem meandrujícího toku Odry s navazujícími systémy mrtvých ramen a tůní, značným podílem trvalých travních porostů s hojnou rozptýlenou zelení, lužními lesy a v neposlední řadě rozlehlými rybničními soustavami.

 

Oblast byla v roce 1993 zařazena k světově významným mokřadním územím Ramsarské konvence. Nejcennější lokality jsou chráněny v maloplošných zvláště chráněných územích (NPR Polanská niva, PR Polanský les, PR Kotvice a další). Území je místem výskytu řady ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů.

 

 

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1991
Rozloha: 82 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: NPR Polanská niva, PR Polanský les, PR Rákosina, PR Bažantula, PR Kotvice, PR Koryta, PR Bartošovický luh, PR Bařiny, PP Meandry staré Odry
Jiné údaje: Dále jsou v působnosti Správy CHKO Poodří tato maloplošná zvláště chráněná území: NPR Kaluža, NPR Hůrka u Hranic, NPP Landek, NPP Odkryv v Kravařích, NPP Šipka a NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně.

Správa CHKO Poodří a Krajské středisko Ostrava

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

Správa CHKO Poodří a Krajské středisko Ostrava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Anketa

V časopise Ochrana přírody byste uvítali:

(70 174 / 20%)
(68 685 / 19%)
(67 676 / 19%)
(68 991 / 20%)
časopis neznám (69 056 / 20%)
(69 056 / 20%)
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt