Kontakty

Ředitel regionálního pracoviště

  

Mgr. Jan Klečka, Ph.D.. – ředitel regionálního pracoviště

pracoviště Ostrava, tel: 596 133 673(4)

pracoviště Studénka, tel: 556 455 056

mobil: 608 463 451

email: jan.klecka@nature.cz

 

Provozní oddělení

 

Ústředna, pracoviště Ostrava

tel: 596 133 673, 596 133 674

fax: 596 133 020

 

Ústředna, pracoviště Studénka

tel: 556 455 055

fax: 556 455 058

 

Bc. Zbyněk Sovík – vedoucí oddělení, zástupce ředitele, informatika, GIS, poskytování informací a dat, práce s veřejností, praxe pro studenty, geokešing v CHKO Poodří

pracoviště Ostrava, tel: 596 133 673(4), mobil: 724 346 615

email: zbynek.sovik@nature.cz

 

Mgr. Kamila Střelcová – OPŽP, výjimky ke vjezdu, dokumentace, Knihovna AOPK ČR

pracoviště Ostrava (Po, St, Čt), pracoviště Studénka (Út, Pá), tel: 556 455 064, mobil: 724 737 188

email: kamila.strelcova@nature.cz

 

Renáta Ptašinská – podatelna, provozní agendy

pracoviště Ostrava, tel: 596 133 673(4), mobil: 777 332 454 

email: renata.ptasinska@nature.cz

 

 

Oddělení ochrany přírody

  

Mgr. Ivona Kneblová – vedoucí oddělení, zoologie, výjimky ZCHD, rybníkářství, plány péče, Natura 2000                                                 

pracoviště Ostrava, tel: 596 133 673(4), mobil: 777 680 222

email: ivona.kneblova@nature.cz

 

Mgr. Daniel Kletenský – vodstvo, stavby, inž. sítě, správní činnost, pokuty
pracoviště Studénka, tel: 556 455 067, mobil: 722 692 465 

email: daniel.kletensky@nature.cz

 

Mgr. Václav Osmančík – krajinný ráz, územní plánování, stavby
pracoviště Studénka, tel: 556 455 062, mobil: 607 594 420

email: vaclav.osmancik@nature.cz

 

Mgr. Jan Lukavský – botanika, natura 2000         

pracoviště Ostrava, tel: 596 133 673(4), mobil: 725 044 015

email: jan.lukavsky@nature.cz

 

Mgr. Dagmar Metyšová – zoologie, vedoucí stráže přírody CHKO Poodří
pracoviště Ostrava, tel: 596 133 673(4), mobil: 725 044 049

email: Z8twRb2e0mLC5f56LTAk-eh_T-M

 

Ing. Jiří Veska, Ph.D. – lesník, plány péče, lesní újmy

pracoviště Ostrava, tel. 596 133 673(4), mobil: 601 592 199

email: jiri.veska@nature.cz

      

 

Oddělení péče o přírodu a krajinu

 

Mgr. Věra Polochová – vedoucí oddělení, krajinotvorné programy, OPŽP, dendrologie

pracoviště Ostrava, tel: 596 133 673(4), mobil: 725 044 014

email: vera.polochova@nature.cz

 

Mgr. Lukáš Drastichkrajinotvorné programy, pozemková agenda

pracoviště Ostrava, tel: 596 133 673(4), mobil: 725 538 286

email: lukas.drastich@nature.cz

 

Ing. Radim Jarošek – krajinotvorné programy, OPŽP, vodař

pracoviště Ostrava, tel: 596 133 673(4), mobil: 608 910 562

email: radim.jarosek@nature.cz

 

Ing. Eva Mračanská – dendrologie, kácení dřevin, ochrana dřevin, památné stromy                      

pracoviště Ostrava, tel: 596 133 673(4), mobil: 777 332 452

email: eva.mracanska@nature.cz

 

Ing. Iva Moslerová – OPŽP, pozemková agenda
pracoviště Ostrava, tel: 596 133 673(4), mobil: 724 346 614

email: iva.moslerova@nature.cz

 

Mgr. Šárka Slámová – krajinotvorné programy, OPŽP, pozemky

pracoviště Ostrava, tel: 596 133 673(4), mobil: 725 105 639

email: sarka.slamova@nature.cz

 

Mgr. Zdeňka Hrdá – vodař

pracoviště Ostrava, tel: 596 133 673(4), mobil: 724 306 543

email: zdenka.hrda@nature.cz

 

 

 

Kontakty pracovníků

Příjmení Jméno Titul Pozice Pracoviště Telefon Mobil E-mail
Drastich Lukáš Mgr. Odborný rada, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Poodří 596 133 673 725 538 286 lukas.drastich@nature.cz
Hrdá Zdeňka Mgr. Odborný referent, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Poodří 596 133 673 zdenka.hrda@nature.cz
Jarošek Radim Ing. Rada, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Poodří 596 133 673 608 910 562 radim.jarosek@nature.cz
Klečka Jan Mgr. Ph.D. Ředitel odboru, Regionální pracoviště SCHKO Poodří Regionální pracoviště SCHKO Poodří 596 133 673 608 463 451 jan.klecka@nature.cz
Kletenský Daniel Mgr. Odborný rada, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Poodří 556 455 067 722 692 465 daniel.kletensky@nature.cz
Kneblová Ivona Mgr. Vedoucí oddělení, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Poodří 596 133 673 777 680 222 ivona.kneblova@nature.cz
Lukavský Jan Mgr. Rada, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Poodří 596 133 673 725 044 015 jan.lukavsky@nature.cz
Metyšová Dagmar Mgr. Odborný referent, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Poodří 596 133 673 725 044 049 dagmar.metysova@nature.cz
Moslerová Iva Ing. Referent, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Poodří iva.moslerova@nature.cz
Mračanská Eva Ing. Rada, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Poodří 596 133 673 777 332 452 eva.mracanska@nature.cz
Nytra Lukasz Ing. Odborný referent, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Poodří 596 133 673 lukasz.nytra@nature.cz
Osmančík Václav Mgr. Rada, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Poodří 556 455 062 607 594 420 vaclav.osmancik@nature.cz
Polochová Věra Mgr. Vedoucí oddělení, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Poodří 596 133 673 725 044 014 vera.polochova@nature.cz
Ptašinská Renáta Ekonom, Oddělení provozní Regionální pracoviště SCHKO Poodří 596 133 673 777 332 454 renata.ptasinska@nature.cz
Slámová Šárka Mgr. Rada, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Poodří 596 133 673 725 105 639 sarka.slamova@nature.cz
Sovík Zbyněk Bc. Vedoucí oddělení, Oddělení provozní Regionální pracoviště SCHKO Poodří 596 133 673 724 346 615 zbynek.sovik@nature.cz
Střelcová Kamila Mgr. Rada, Oddělení provozní Regionální pracoviště SCHKO Poodří 596 133 673 724 737 188 kamila.strelcova@nature.cz
Veska Jiří Ing. Ph.D. Rada, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Poodří 596 133 673 601 592 199 jiri.veska@nature.cz

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt