O CHKO Poodří

Chráněná krajinná oblast Poodří

Území chráněné krajinné oblasti Poodří se nachází v Moravskoslezském kraji v severovýchodní části Moravské brány mezi obcemi Mankovice a Vražné nedaleko Oder a jižním okrajem Ostravy. Plošná výměra činí zhruba 81,5 km2. Jádrovou částí je rovinatá niva řeky Odry, na kterou navazují zvýšené okraje říčních teras a terasových plošin. Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí mezi 212 m n.m. (Odra v Polanském lese) a 310 m n.m. (na komunikaci mezi Šenovem u Nového Jičína a Bernarticemi nad Odrou, SSV od vrchu Salaš).

Na území CHKO Poodří se nachází 10 maloplošných zvláště chráněných území následujících kategorií:

1 Národní přírodní rezervace: NPR Polanská niva

8 přírodních rezervací: PR Rezavka, PR Polanský les, PR Rákosina, PR Bažantula, PR Kotvice, PR Koryta, PR Bartošovický luh a PR Bařiny

1 Přírodní památka: PP Meandry staré Odry

Zřizovací předpis

Chráněná krajinná oblast Poodří byla nově zřízena nařízením vlády č. 51/2017 ze dne 28. 2. 2017 (účinnost od 1. 3. 2017). Původně byla CHKO zřízena vyhláškou MŽP č. 395/1991. Důvodem nového vyhlášení byla potřeba změny územního vymezení a rozložení zón ochrany. Území CHKO Poodří bylo v roce 1993 zařazeno k světově významným mokřadním územím Ramsarské konvence.

Plán péče

Plán péče o CHKO Poodří si můžete stáhnout přímo  zde 31.0 MB. Dále je plán péče k dispozici k nahlédnutí na Správě CHKO Poodří, ul. Trocnovská 2, 702 00 Ostrava, v úřední hodiny (Po a St, 8:00 - 17:00), po telefonické domluvě i v jinou dobu. Plán péče je platný po dobu deseti let, aktuálně v letech 2009 až 2018 (viz § 38 zákona č. 114/1992 Sb, v platném znění).Znak CHKO Poodří

Znak CHKO Poodří

V současném znaku CHKO Poodří se nachází dravec moták pochop, který je typickým obyvatelem rákosin naší rybničnaté krajiny. Znak má symbolizovat motáka, který krouží nad rozlehlými loukami a meandrujícím tokem řeky Odry. Tato nová symbolika nahradila květ stulíku žlutého, který byl ve znaku CHKO Poodří až do roku 2009.

 


 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt