Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří >> Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

sídlo: Trocnovská 2, 702 00 Ostrava
pracoviště Ostrava, tel: 951 425 315
pracoviště Studénka, tel: 951 425 320
email: poodri@nature.cz
ID DS: bv4dyv5

Chráněná krajinná oblast Poodří se nachází v Moravskoslezském kraji v severovýchodní části Moravské brány mezi obcí Vražné nedaleko Oder a jižním okrajem města Ostravy. Plošná výměra činí 81,5 km2. Území tvoří zachovalá údolní niva řeky Odry s pestrým mikroreliéfem. Poodří je typické a ojedinělé zachovalým vodním režimem s častým zaplavováním rozsáhlých částí nivy. V národním měřítku je významné charakterem meandrujícího toku Odry s navazujícími systémy odstavených ramen a tůní, značným podílem trvalých travních porostů s hojnou rozptýlenou zelení, lužními lesy a v neposlední řadě rozlehlými rybničními soustavami.

 

Oblast byla v roce 1993 zařazena k světově významným mokřadním územím Ramsarské konvence. Nejcennější lokality jsou chráněny v maloplošných zvláště chráněných územích (NPR Polanská niva, PR Polanský les, PR Kotvice a další). Území je místem výskytu řady ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů.

 

Odborná působnost našeho regionálního pracoviště se netýká pouze území CHKO Poodří, ale také většiny území Moravskoslezského kraje, mimo oblasti spadající do územní působnosti CHKO Beskydy a CHKO Jeseníky a území obcí s rozšířenou působností Rýmařov a Frenštát pod Radhoštěm.

 

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1991
Rozloha: 82 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: národní přírodní rezervace Polanská niva ; přírodní rezervace - Rezavka, Polanský les, Rákosina, Bažantula, Kotvice, Koryta, Bartošovický luh, Bařiny ; přírodní památka Meandry staré Odry (přírodní památka Pusté nivy byla v roce 2014 zrušena)
Jiné údaje: Dále jsou v působnosti Správy CHKO Poodří tato maloplošná zvláště chráněná území národních kategorií: NPR Kaluža, NPR Čantoria, NPP Skalická Morávka, NPP Landek, NPP Odkryv v Kravařích, NPP Šipka, NPP Ptačí hora a NPP Velký Roudný.
Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt