Ochrana dřevin

 V oblasti ochrany dřevin provádíme tyto činnosti:

 • poradenskou činnost pro podporu státní správy (telefonické konzultace, terénní šetření, účast na jednáních)
 • posuzování návrhů na vyhlášení památných stromů
 • odborné posudky pro orgány státní správy za účelem posouzení složitějších případů žádostí o kácení stromů, výpočet náhradní výsadby za pokácené stromy, posouzení vhodnosti provedených nebo plánovaných zásahů v ochranných pásmech stromů, posouzení stability stromů.

Z důvodu omezené kapacity bohužel nemůžeme řešit všechny žádosti ani vždy vyhovět v požadovaném termínu. Přednost mají složitější problémy, vždy doporučujeme předchozí telefonickou konzultaci. Vzhledem k urychlení vyřizování žádostí o posuzování dřevin jsme se rozhodli rozšířit možnost elektronických konzultací, které dosud probíhaly v omezené míře (v případech dostatečných podkladů, krátkého termínu atd.).

Za předpokladu zaslání podrobných informací včetně fotodokumentace není ve všech případech nezbytné posuzovat v terénu každou dřevinu, zejména pokud se jedná o jednotlivé stromy. V případě skupin dřevin, alejí či porostů nebo ve složitějších případech je terénní šetření nezbytné. Žádáme Vás, abyste využívali této možnosti. Níže si můžete stáhnout formulář žádosti o posouzení stavu dřevin 

 • odborné posudky pro účely dotací MŽP a SFŽP
 • znalecké posudky (v případě soudních sporů nebo zvlášť složitých případů).

Podklady pro zpracování znaleckých posudků:

 • usnesení s přesnou formulací otázek, na které má posudek odpovědět
 • snímek z KN 
 • telefon na kontaktní osobu žadatele posudku
 • další potřebné materiály (kopie žádosti vlastníka, zápisy, rozhodnutí apod.)

Materiály ke stažení:

Stručná metodika k posuzování žádostí o kácení dřevin

Pokyny k posuzování žádostí o kácení dřevin

oznámení po kácení dřevin v havarijním stavu

oznámení o kácení dřevin

Žádost o povolení ke kácení dřevin

Žádost o posouzení stavu dřevin

Literatura:

 • Amann G., 1997 : Stromy a keře lesa, J. Streinberger, Vimperk
 • Černý A., 1989: Parazitické dřevokazné houby, SZeN, Praha
 • Chmelař J., Úradníček L., 1995: Dendrologie lesnická 1.-3. část, Mendlova univerzita, Brno 
 • Kavka B., 1995 : Sadovnická dendrologie I., Eden, Brno
 • Keizer G.J., 1998:Encyklopedie hub, Rebo, Praha 
 • Kolektiv autorů, 1993: Učební text special. studia Komplexní péče o dřeviny, SzaŠ, Mělník
 • Kolektiv autorů, 1959: Naučný zemědělský slovník, ČSAZV, Praha
 • Lederer J., 1998: Hniloby a dřevokazné houby v sadovnictví a krajinářství, F. Dienstbier, Praha 
 • Nienhaus F., Butin H., Böhmer B., 1992: Farbatlas Gehölzkrankheiten, Ulmer, Stutgart
 • Nekolová R., 2002: Listnaté dřeviny od A do Ž-díl 1, Mgr. Libuše Kumpánová Praha
 • Pejchal M., 1/97: Posuzování biomechanických vlastností stromů jako součást péče o ně, Zahrada park, krajina, str. 6 – 9 , Praha, 

kontaktní osoba:

Ing. Věra polochová, tel: 596 133 673(4), mobil: 725 044 014, email. vera.polochova@nature.cz

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt