Památné stromy

Památný strom

V kategorii „Památný strom“ mohou být vyhlášeny podle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí. Navrhnout ochranu stromů může kterýkoliv občan ČR. Každý památný strom má ochranné pásmo vymezené  rozhodnutím orgánu ochrany přírody nebo je dáno zákonem č. 114/1992 Sb., což je kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena  jakákoliv škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace. Více informací můžete získat na příslušných pověřených úřadech nebo na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.

Památné stromy Moravskoslezského kraje

Naše pracoviště posuzuje návrhy na vyhlášení památných stromů, doporučuje nebo kontroluje způsob jejich ošetření, vyjadřuje se k jejich rušení  a vede krajský seznam památných stromů. V něm bylo k 31.12..2010 evidováno  429 položek včetně částí území CHKO Beskydy a Jeseníky ležících v Moravskoslezském kraji a celého území CHKO Poodří. Z tohoto počtu bylo 47 položek zrušeno nebo zaniklo. Jedna položka může zahrnovat jeden strom, skupinu nebo alej, takže skutečný počet památných stromů je daleko větší. Další podrobnosti najdete na webových stránkách digitálního registru ústředního seznamu ochrany přírody.

Ročně je v kraji vyhodnocováno okolo 30 návrhů památných stromů, vyhlašuje se cca 20 nových, ruší se 3 - 5 z důvodu rozlomení, vyvrácení, uschnutí apod.

Památné stromy CHKO Poodří

Na území CHKO Poodří se od 1. 3. 2017 (nové vyhlášení CHKO nařízením vlády č. 51/2017 Sb.) nachází celkem 8 památných stromů. U každého z nich naleznete informační cedulku se základním popisem.

 topol u OdryDub u Odrydub v zámeckém parkuřešetlák u OdryBartošovický platandub u Kunínadub v Kunínědub u Horákova obrázku

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt