Poskytování informací a dat

 Poskytování informací

Na základě ustanovení zákonů č. 106/1999 Sb., č. 123/1998 Sb., č. 101/2000 Sb. a souvisejících předpisů, je AOPK ČR povinna poskytovat veřejnosti příslušné informace. Pravidla poskytování informací se řídí ustanovením těchto zákonů

Forma poskytování datových zdrojů

data jsou žadateli poskytována na základě žádosti emailem, na elektronických nosičích (CD, DVD) a v tiskové podobě.

Mapovým výstupem pro tyto účely se rozumí:

a) tištěná forma v měřítku dle požadavků žadatele
b) digitální vektorová forma (shp)
c) digitální rastrová forma (jpg, tif, apod.)
d) závěrečná zpráva z mapování biotopů v elektronické podobě (formát pdf)

Prohlížení dat ochrany přírody (např. hranice chráněných území, formační skupiny biotopů apod.) nad mapovým podkladem je možné prostřednictvím veřejně přístupného mapového portálu AOPK ČR (vyžaduje prohlížeč internet explorer)

Mapové vrstvy jsou rovněž poskytovány přes služby WMS. Seznam poskytovaných vrstev spolu s návodem k jejich použití naleznete zde

K žádosti o data  můžete využít tento formulář

kontaktní osoba

Bc. Zbyněk Sovík, tel: 596 133 673(4), mobil: 724 346 615, email: zbynek.sovik@nature.cz

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt