Správní agenda

 

Vše o výkonu státní správy naleznete také zde na hlavním webu AOPK ČR.

Přehled platné legislativy naleznete zde v sekci právní předpisy.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je orgánem ochrany přírody a krajiny a vede v rámci výkonu státní správy různá správní řízení, vydává odborná stanoviska pro vytváření územních plánů obcí a měst, nařízení o zřízení přírodních rezervací a přírodních památek, zpracovává plány péče o tato území, působí jako dotčený orgán státní správy při rozhodování podle jiných předpisů (zejména stavebního zákona a navazující předpisy), provádí kontrolní činnost včetně projednávání a ukládání pokut za přestupky a protiprávní jednání.

Kontaktní osoba

 

Mgr. Daniel Kletenský, tel: 737 815 992, email: daniel.kletensky@nature.cz

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt