Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří >> Informujeme >> Aktuality >> Nové vyhlášení přírodní rezervace Kotvice

Nové vyhlášení přírodní rezervace Kotvice

Nové vyhlášení přírodní rezervace Kotvice

28.2.2014

Správa CHKO Poodří ke dni 21. 2. 2014 nově vyhlásila přírodní rezervaci Kotvice.

Původní rezervace, vyhlášená již v roce 1970, byla tvořena pouze rybníkem Kotvice a přilehlými lesními porosty na ploše 60,56 hektarů. V nové podobě zaujímá rezervace plochu 140,39 ha a zahrnuje kromě samotného rybníku Kotvice také rybník Nový, přilehlé zaplavované louky s tůněmi a mokřady, bývalou zámeckou oboru v Nové Horce a porosty dubohabřin ve svazích nad rybníky.

V rezervaci se vyskytuje až 70 druhů zvláště chráněných živočichů, především vodních ptáků a několik druhů vzácných rostlin. Bývalá zámecká obora, dnes už typický lužní les, se mimo jiné pyšní mohutnými starými duby. Novou rezervací brzy povede také nová naučná stezka, která návštěvníkům představí přírodní krásy tohoto unikátního území.

Fotografie: Fotobanka SCHKO Poodří

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt