Obnova rákosin v CHKO Poodří

Obnova rákosin v CHKO Poodří

14.5.2021

Je součástí projektu "Obnova rákosin a podmáčených luk jako významného hnízdiště vodních a mokřadních druhů ptáků."

CHKO Poodří je mezinárodně významným mokřadním územím, a tak není divu, že se Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zaměřuje na ty druhy živočichů, které mokřiny obývají. Významnou skupinou jsou ptáci. Zlepšení podmínek pro jejich výskyt má za cíl projekt „Obnova rákosin a podmáčených luk jako významného hnízdiště vodních a mokřadních druhů ptáků“, který byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí. Celkem byly vybrány čtyři lokality (tři z nich na území CHKO Poodří), kde se provádí obnova přehoustlých rákosin vysekáváním, sečení mokřadních luk a výřez náletu dřevin.

pokosená rákosina v PR Rezavka

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt