Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří >> Informujeme >> Aktuality >> Poodří 1993 - Mokřad mezinárodního významu

Poodří 1993 - Mokřad mezinárodního významu

Poodří 1993 - Mokřad mezinárodního významu

2.2.2021

2. února jsou nejen Hromice, ale i Světový den mokřadů. Toho dne, roku 1971, byla v íránském městě Rámsaru podepsána mezinárodní úmluva o ochraně mokřadů. Podle něj je známa jako Ramsarská úmluva. Československo k úmluvě, letos již padesátileté, přistoupilo v roce 1990.

O tři roky později, přesně 26. října 1993, bylo i Poodří vybráno do této mokřadní první ligy. Byla to tenkrát pro nás docela událost, ba i noviny si toho všimly J. Mezinárodní uznání a zařazení do „elitního spolku“ se nestává tak často. Je oceněním i závazkem.

Ramsarský mokřad Poodří tvoří údolní niva Odry - meandrující řeka s navazujícími loukami, tůněmi, lužními lesy… Území, ve kterém může docházet k přirozeným povrchovým rozlivům, v posledních letech bohužel méně častým. Přibližně polovina plochy leží v rozlivu 1-2letých vod, téměř celý ramsarský mokřad pak v záplavovém území 100letých vod. Poodří funguje jako rozsáhlý přírodní poldr, který snižuje dopad velkých povodní na okolní města a obce. Na záplavovém režimu je závislá většina ekosystémů v území.

Mokřady patří mezi světově nejohroženější ekosystémy. Bohužel jsou často vnímány jako nevyužitelný prostor, a proto bývají terčem likvidace – vysušování, zasypávání, přeměny na zemědělskou půdu. Přitom jsou důležité nejen pro přírodu, ale i pro člověka. Obzvlášť v dnešní době, kdy se stále více hovoří o dopadech klimatických změn, dlouhotrvajícím suchu a potřebě zadržovat vodu v krajině.

01_Ramsar_diplom-1800   05_20-leta_Polanka

08_ramsar mapa

06 menadry Odry   03_Bařiny

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt