Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří >> Informujeme >> Aktuality >> Šetření škod způsobených velkými šelmami na hospodářských zvířatech

Šetření škod způsobených velkými šelmami na hospodářských zvířatech

Šetření škod způsobených velkými šelmami na hospodářských zvířatech

1.9.2021

Od 1. 9. 2021 je pro účely oznámení škodní události na území v působnosti regionálního pracoviště AOPK ČR, Správy CHKO Poodří (tj. území Moravskoslezského kraje s výjimkou území CHKO Beskydy a Jeseníky a vybraných obcí s rozšířenou působností) zavedena nová pohotovostní linka +420 733 158 393. Ta je určena k nahlášení škod ve dnech pracovního volna.

Dosud agendu na území Moravskoslezského kraje zajišťovala Správa CHKO Beskydy. Šetřených událostí však v poslední době výrazně přibylo. AOPK ČR proto kapacitu služby posílila zapojením dalšího pracoviště.

Chtějí-li chovatelé získat finanční kompenzaci za stržená či poraněná hospodářská zvířata, musí informovat nejpozději do 48 hodin příslušný orgán ochrany přírody, tzn. regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny, Správu národního parku nebo obec s rozšířenou působností.

Podrobný popis, jak při hlášení škody postupovat, je k dispozici zde: https://www.navratvlku.cz/skodni-udalost-postup-nahlaseni-skodni-udalosti-krok-za-krokem/

Pohotovostní Linka: +420 733 158 393

působnost RP SCHKO Poodří

pohotovostní linky ČR

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt