Úklid odpadků v CHKO Poodří

Úklid odpadků v CHKO Poodří

13.11.2013

Dne 19.10.2013 uspořádal Český svaz ochránců přírody Alces ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Poodří úklidovou akci Clean Up The World.

Partnerem celé akce byla městská společnost OZO Ostrava s.r.o. zajišťující sběr a následnou likvidaci sebraného odpadu .

Cílem bylo vyčistit od odpadků chráněné a cenné území přírodní rezervace Rezavka a přírodní rezervace Polanský les,které se nacházejí v katastru městské části Ostrava-Svinov a částečně v chráněné krajinné oblasti Poodří. Vzhledem k nadprůměrné účasti se dobrovolníci rozdělili do dvou skupin, z nichž jedna dostala na starost úklid Polanského lesa a druhá Rezavky.

První skupina, která si vzala na starost Polanský les, byla složena výhradně ze členů či rodinných příslušníků mysliveckého sdružení Svinov a strážců přírody chráněné krajinné oblasti Poodří. Druhou skupinu uklízející Rezavku tvořily vesměs dobrovolnice bez jakékoliv spojitosti s výše jmenovanými organizacemi.

Úklid začal kolem půl desáté. Nejprve se v Polanském lese sbíraly odhozené plastové lahve či obaly od potravin, sem tam i skleněné lahve od alkoholu či plechovky. Cestou k vodnímu toku Mlýnce byla v rezervaci díky dobrým znalostem místních myslivců objevena nelegální stavba ve stromoví. Jednalo se o nadzemní podlážku tvořenou prkny a vzpěrami ukotvenými pomocí dlouhých hřebíků v okolo stojících stromech. Jako střecha sloužily okolo pohozené dlouhé celtové plachty. V bezprostřední blízkosti bylo bezpočet odpadků od alkoholu po lahve od Coca Coly, z čehož lze odvodit věkovou strukturu uživatelů této stavby. Přístřešek se nakonec podařilo rozebrat a veškeré odpadky sesbírat. Dřevěný materiál byl rozprostřen po okolí a ponechán přírodnímu procesu tlení. Může sloužit i jako úkryt drobným živočichům před nadcházející zimou. Po naložení první várky odpadu se pokračovalo směrem k historickému kamennému mostku a dále ke kraji lesa. Nepříjemným překvapením byl nález pozůstatků po zlodějích železničních kabelů. V lese se na malé ploše vyskytovaly celé kupy prázdných bužírek elektrických kabelů a plechových spirál elektrických chrániček. Obzvláště druhý druh odpadu mohl snadno poranit procházející lesní zvěř. Společnými silami se zdánlivě nekončící záplavu odpadu podařilo uklidit a naložit. Sečteno podtrženo, pouze z Polanského lesa byly vyvezeny dvou vrchovatých korby vozidla Mitsubishi L200 plné odpadu.

Po celou dobu panovala mezi účastníky dobrá nálada, ke konci se pak po hodinách práce přidala zasloužená únava. Konec úklidu nastal okolo druhé odpolední hodiny. Každý byl odměněn drobným dárkem poskytnutým Správou CHKO Poodří či společností OZO Ostrava s.r.o. Nejlepší sběrače a vášnivé čtenáře pak čekala žhavá novinka kniha Příroda Moravskoslezského kraje či starší ale taktéž pěkná kniha Památné stromy Moravskoslezského kraje.

Děkujeme tímto všem za jejich neutuchající zápal a dobrou náladu, především pak mysliveckému sdružení Svinov, které ukázalo, že je skutečným strážcem lesa a rovnocenným partnerem v ochraně přírody.

Za SCHKO Poodří - Mgr. Štěpán Tračík, Za MS Svinov - Karel Malík ml.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt