Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří >> Nové vyhlášení CHKO Poodří (r. 2017)

Nové vyhlášení CHKO Poodří k 1. 3. 2017

Chráněná krajinná oblast Poodří byla nově vyhlášena nařízením vlády č. 51/2017 ze dne 28. 2. 2017 (účinnost od 1. 3. 2017). Původně byla CHKO Poodří zřízena vyhláškou MŽP č. 395 z roku 1991.

Proč se znovu vyhlašovalo

V rámci zefektivnění výkonu státní správy, který by jen minimálně zatěžoval občany a otevřel větší prostor spolupráci s místními lidmi a hospodáři, přistoupilo ministerstvo životního prostředí k vyhlášení CHKO Poodří v nových hranicích. Zároveň došlo ke změně zonace odstupňované ochrany tak, aby byla lépe zajištěna skutečná ochrana přírodních hodnot Poodří a zároveň zohledněno udržitelné hospodářské využití pozemků. V novém návrhu na vyhlášení CHKO Poodří  jsou rovněž nově formulovány předměty ochrany a bližší ochranné podmínky CHKO.

nové vyhlášení CHKO Poodří - změny

Co přineslo vyhlášení CHKO Poodří v nových hranicích a změna zonace

Stal se Váš pozemek nově součástí chráněné krajinné oblasti Poodří? Nejčastější dotazy a odpovědi na ně hledejte zde.

Pozemky dotčené procesem vyhlášení

Potřebujete zjistit, zda a jakým způsobem se tento proces týká Vašich pozemků? K tomuto účelu můžete využít:

1. Naši mapovou aplikaci vytvořenou pro účely vyhlášení (viz. níže).

2. Nahlížení do katastru nemovitostí na stránkách katastrálního úřadu.

Pro korektní zobrazení všech informací musíte mít nainstalován Acrobat Reader, javu a použít aktualizovanou verzi internetového prohlížeče. Mapová aplikace nefunguje ve starších verzích internet exploreru, v případě nefunkčnosti si stáhněte prohlížeč Mozilla Firefox, popř. Google Chrome.

Mapová aplikace

Po otevření aplikace v internetovém prohlížeči klikněte vlevo nahoře na tlačítko PODROBNOSTI. V levé části obrazovky se zobrazí sloupec s návodem k ovládání mapy a užitečnými odkazy. Aplikace Vám umožňuje porovnat nově vymezenou hranici a zonaci CHKO s původním stavem z roku 1991 nad základní, katastrální a leteckou mapou. Snadno tak můžete v mapě dohledat Váš pozemek a přesvědčit se, zda a v jakém rozsahu se Vás změna týká.

nové vyhlášení CHKO Poodří

Doporučujeme tento postup:

1. Otevřete mapovou aplikaci a přes tlačítko ZÁLOŽKY naveďte mapu na konkrétní katastr (nebo vyhledejte přímo Vaši adresu ve vyhledávači).

2. Přibližte mapu k místu, kde se Váš pozemek nachází (přibližujte tak dlouho, dokud se nezobrazí hranice parcel a modré definiční body s parcelními čísly.

3. V případě potřeby si přes tlačítko VRSTVY přidejte leteckou mapu, mapu pozemkového katastru či vrstvu původní zonace. Vrstvy můžete libovolně zapínat i vypínat.

4. Potřebujete-li informace o pozemku, přejděte k nahlížení do Katastru nemovitostí

V případě dotazů nás kontaktujte:

technické dotazy:  zbynek.sovik@nature.cz

odborné a věcné dotazy: ivona.kneblova@nature.cz

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt