Hydrologické poměry

Hydrologické poměry CHKO Poodří

Území CHKO Poodří je výjimečné především zachovalostí vodního režimu, jehož určujícím faktorem je řeka Odra a její přítoky neovlivněné významným způsobem člověkem. Odra zde přirozeně vytváří volné meandry, které jsou neustále odstavovány za současného vzniku meandrů nových. Tak je Poodří protkáno sítí starých ramen a meandrů, jež doplňoval člověk-hospodář soustavami rybníků a příkopů, aby po každém rozlivu odvedl vodu z povrchu, zároveň se však tato voda vzhledem ke sklonovým poměrům zdržovala v "příkopách", čímž vznikla unikátní krajina luk, remízků, lužních lesů a rybníků, kde určujícím faktorem stavu celého ekosystému je voda.

 

Nezastupitelný význam sehrála niva řeky Odry při povodni v roce 1997. Rozsah povodně v CHKO Poodří dosáhl 54 km2. Povodňová vlna tak byla plošným rozlivem transformována a její rychlost zpomalena, přičemž množství pozdržené vody činilo necelých 90 milionů m3. Vlivem inundace došlo ke snížení kulminačního průtoku na Odře v Ostravě asi o 100 m3/s. Niva Odry tak ochraňuje před povodněmi níže ležící místa na toku, zejména město Ostravu. Jen pro srovnání, nádrž Slezská Harta má letní retenční objem necelých 30 mil. m3, takže protipovodňový účinek nivy Odry v CHKO Poodří je dva až třikrát větší.

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt