Zarząd PK Poodří >> Działalność Zarządu

Działalność Zarządu

Zarząd obszaru przyrody chronionej Poodří wykonuje administrację państwową w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu zgodnie z postanowieniami o ochronie przyrody i krajobrazu (Ustawa nr 114/92 Dz. U.) dalej wykonuje czynności specjalistycznej organizacji ochrony przyrody. Na obszarze przyrody chronionej również administruje program opieki nad krainą i dba o powierzony majątek państwowy.

Na obszarze swej działalności SCHKO Poodří wydaje wyjątki dla mocno i krytycznie zagrożonych gatunków i zapewnia opiekę nad Narodowym Rezerwatem Przyrody i Narodowymi Pomnikami Przyrody.

W najbliższej przyszłości Zarząd CHKO czekają priorytetowe zadnia – opracowanie nowego podziału na strefy (pierwotny jest już zupełnie nieodpowiedni) i nowego rozporządzenia do którego nawiąże utworzenie nowego planu opieki.

Zarząd PK Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt