Hledání pokladů v údolí řeky Odry

geokešing v Poodří

Co je to geokešing?

Geokešing je zábavná turistická hra spočívající v hledání skrytých schránek-pokladů, které nazýváme "keše", pomocí navigačního přístroje GPS. Předem jsou známy pouze souřadnice uložení pokladu, popř. jiné indicie, vedoucí hledače-lovce k úkrytu. Souřadnice a další potřebné informace se lovec dozví na internetu. Geocaching toho ale nabízí mnohem více: luštění šifer a řešení různých úkolů, vzájemné setkávání při různých akcích-eventech, sledování pohybu svých osobních předmětů z keše do keše a další aktivity. Každá keš je originál, protože její provedení je plně v rukou autora, geokešera či kačera, jak si hledači pokladů sami říkají.

Proč zrovna geokešing v Poodří?

Keše jsou v České Republice ukryty doslova na každém kroku. Dalo by se říct, že jsme taková malá geokešingová velmoc. To platí i o samotném území CHKO Poodří. Navzdory poměrně malé rozloze a protáhlému tvaru oblasti je u nás ukryta celá řada keší. Správa CHKO Poodří pro Vás navíc připravuje vlastní keše. Myslíme si, že je Poodří pro geokešing jako stvořené.

Problém "Geokešing vs. Chráněná území"

Geokešing je fenoménem této doby a není divu, že se často dostává do rozporu s ochranou přírody. Vždyť mnoho keší je ukryto právě v národních parcích, chráněných krajinných oblastech, rezervacích… Kačeři očas nevědomky poškozují v místě úkrytu chráněné části přírody a v mnoha případech se dostávají i do rozporu se zákonem. To však nemusí znamenat, že by geokešing do chráněných území nepatřil. Pouze je třeba, aby k tomuto problému přistupovaly zodpovědně obě strany, kačeři i ochranáři.

Zakladatelé keší i jejich lovci by se měli řídit několika základními pravidly:

  • Pamatujte, že všechno v přírodě je do jisté míry chráněné. Neměli byste úmyslně narušovat, poškozovat či dokonce usmrcovat rostliny, živočichy ani jejich životní prostor. To platí nejen pro chráněná území.
  • Chovejte se k přírodě kolem sebe ohleduplně. Neodhazujte na zem odpadky, nebuďte zbytečně hluční. Rušíte tím nejen přírodu, ale i ostatní návštěvníky, kteří si chtějí odlov v přírodě užít.
  • V CHKO jsou některá území cennější než ostatní. V přírodních rezervacích, především v těch národních, nechoďte mimo vyznačené cesty a pěšiny, nevstupujte do lesního porostu ani do louky. Zakazuje vám to zákon o ochraně přírody, popř. vyhlašovací předpis chráněného území. Mimo jiné se vystavujete riziku vysoké pokuty. Pro příklad: Turisticky značená trasa ANO, pěšinka v trávě na hrázi rybníka NE. V místech, kde je vstup zakázán, nemají keše co dělat.
  • Spolupracujte s příslušnými úřady, v našem případě se Správou CHKO Poodří. Pokud vás budeme kontaktovat ohledně nevhodně umístěné keše, nemějte nám to za zlé. Pokud se nás před uložením své keše zeptáte na vhodnost úkrytu, nic tím nezkazíte. Vzájemná spolupráce může všem zúčastněným, tedy kačerům, úřadům i přírodě, jenom prospět.

Děkujeme!

Více informací o geokešingu

http://www.geocaching.com

http://www.geocaching.cz

http://cs.wikipedia.org/wiki/Geocaching

Kontaktní osoba

Zbyněk Sovík (kačer Leucobryum), tel: 596 133 673(4), mobil: 724 346 615, email: zbynek.sovik@nature.cz

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt